Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, rapportage 1-meting (2010)

gemeenten eerste tranche

Gemeenten zijn goed op weg burgers meer te laten bewegen. Dat blijkt uit de een-meting onder de 42 gemeenten die in 2008 gestart zijn met de Impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). Ten opzicht van de nulmeting begin 2009 is er een positieve ontwikkeling zichtbaar. Nagenoeg alle gemeenten besteden in hun beleid aandacht aan aan ‘(te) weinig actieven’.

Literatuurverwijzing: Heijkoop, C., & Heuvel, A. van den (2010). Monitor impuls Nationaal Actieplan Sport en Bewegen, rapportage 1-meting: gemeenten eerste tranche. Amerfsoort: BMC.

Omschrijving