Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2012)

resultaten module werk 2011

TNO voert in opdracht van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) een monitor onder professionals uit in de periode 2007-2011. Deze professionals zijn werkzaam in het werkveld van de campagne ’30minutenbewegen’ en in de settingen uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB). In dit rapport staan de resultaten centraal van de vijfde meting die uitgezet is in het najaar van 2011 in de setting werk. Het doel ten aanzien van de setting werk is drieledig. Ten eerste wordt met de monitor inzicht verkregen in de thema’s rondom gezondheidsbevordering op de werkplek. Ten tweede wordt de bekendheid en de uitvoering van producten/projecten en campagnes gericht op beweegstimulering bij werknemers in kaart gebracht. Ten slotte worden de verwachtingen die de professionals hebben van de ondersteuning door NISB in kaart gebracht. Naast setting werk zijn ook de settingen onderwijs, ouderen en gemeenten onderzocht.

Literatuurverwijzing: Stege, J.P., Knaap, E.T.W. van der, Nauta, S., & Stubbe, J.H. (2012). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten module werk 2011. Leiden: TNO.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen NISB-TB-0015 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving