Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2009)

resultaten 2008

In deze rapportage zijn de resultaten gepresenteerd van de Monitor 2008 onder professionals werkzaam in het werkveld van de campagne 30minutenbewegen en in de settings uit het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB).

Literatuurverwijzing: Stubbe, J.H., & Chorus, A.M.J. (2009). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten 2008. Leiden: TNO Kwaliteit van Leven.

Omschrijving