Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen (2010)

resultaten 2009

In dit rapport staan de resultaten centraal van de derde meting voor de Monitor die uitgezet is in het najaar van 2009. Het rapport is ingedeeld aan de hand van vier onderwerpen, namelijk de campagne 30minuten bewegen, het Nationaal Actieplan Sport en Bewegen (NASB), ondersteuningsbehoefte en kinderopvang.

Literatuurverwijzing: Stubbe, J.H., & Chorus, A.M.J. (2010). Monitor onder professionals in het werkveld van sport en bewegen: resultaten 2009. Leiden: TNO Preventie en Gezondheid.

Omschrijving