Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitor sportplan Brabant 2016 (2013)

nulmeting 2011/2012

Op 9 december 2011 hebben Provinciale Staten het Sportplan Brabant 2016 vastgesteld (Provincie Noord-Brabant, 2012). Dit plan sluit aan op het lopende sportbeleid dat eind 2011 werd beëindigd, maar is beduidend veelomvattender. De provincie Noord-Brabant heeft het Mulier Instituut verzocht een onderzoeksinstrumentarium te ontwikkelen voor een nulmeting. Op verzoek van de opdrachtgever zijn hierbij de volgende partners betrokken: Vrijetijdshuis Brabant, Sportservice Noord Brabant/Olympisch Netwerk Brabant, het PON en de Universiteit Utrecht (USBO). Het rapport van deze nulmeting, onder redactie van het Mulier Instituut, is derhalve een product van alle samenwerkende partijen. Het onderzoek biedt inzicht in de stand van zaken wat betreft de pijlers van het Sportplan Brabant anno 2012. De doelstelling van de nulmeting Sportplan Noord-Brabant 2016, is het zo goed mogelijk vaststellen van de uitgangssituatie van de indicatoren anno 2011/2012. Deze 0-situatie kan dienen als referentiepunt voor toekomstige vergelijkbare metingen en toont daarmee of indicatoren zich positief of negatief ontwikkeld hebben.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Werff, H. van der, Reijgersberg, N., & Poel, H. van der (2013). Monitor sportplan Brabant 2016: nulmeting 2011/2012. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBELE-TB-0005 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-289 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving