Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Monitoring Nationaal Sportakkoord (z.j.)

Per thema van het Nationaal Sportakkoord wordt informatie weergegeven over de indicatoren waarmee de voortgang van het akkoord wordt gemonitord. 

De thema’s zijn:

 • Inclusief sporten en bewegen, met cijfers over
  • Beweegrichtlijn, o.a per gemeenten en per doelgroep (geslacht, leeftijd, opleiding, herkomst, chronische aandoening, fysieke beperking, seksuele voorkeur en huishoudinkomen)
  • lidmaatschappen
  • inzet buurtsportcoaches
  • diversiteit in kaderfuncties
  • plezier aan sport
 • Duurzame infrastructuur, met cijfers over
  • beweegvriendelijke omgeving
  • verduurzamende maatregelen (aanvragers, typen, aanvragen per sportbond)
 • Vitale aanbieders, met 
  • vitaliteitsindex sportverenigingen Nederland
  • open sportaanbieders
  • omvang vrijwillig kader
  • inzet buurtsportcoaches
 • Positieve sportcultuur, met cijfers over
  • je veilig voelen rondom sportwedstrijden
  • wangedrag in de sport
  • mate van persoonlijke aandacht van trainer voor welbevinden kinderen
  • negatieve gedragingen sportwedstrijden
  • inzet buurtsportcoaches
 • Vaardig in bewegen, met cijfers over
  • Beweegrichtlijn voor de groep 4- t/m 11-jarigen
  • tijd besteed aan beweegactiviteiten
  • onderwijstijd sport en bewegen in onderwijs
  • percentage vakleerkracht bewegingsonderwijs
  • percentage scholen met leerlingvolgsysteem bewegingsonderwijs
  • themacertificaat sport en bewegen
  • typen beweegactiviteiten kinderen 0-4 jaar
  • beweegprogramma’s kinderen 0 en 1 jaar, kinderen 2 en 3 jaar en kinderen 4-12 jaar
  • inzet buurtsportcoaches
 • Topsport die inspireert
  • deze cijfers volgen later
Literatuurverwijzing: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) Monitoring Nationaal Sportakkoord.