Spring naar content
Terug naar de kennisbank

(Mooi) weer voetbal(len)! (2011)

monitoring proeftuin 45+ voetbal, 1-meting

De KNVB is op diverse vlakken actief met de ontwikkeling en implementatie van voetbalaanbod voor 45-plussers. Zo hebben in de afgelopen paar seizoenen drie vitale voetbalverenigingen (FC Lisse, Zeelandia Middelburg en L.A.C. Frisia) onder begeleiding van de KNVB geëxperimenteerd met voetbalaanbod voor 45-plussers. De KNVB ziet deze 45+ proeftuinen als het instrument om verenigingsaanbod voor de doelgroep te ontwikkelen, zodat succesvol aanbod op landelijke schaal geïmplementeerd kan worden, al dan niet ondersteund door de KNVB. Op twee momenten in die proeftuinperiode heeft het Mulier Instituut onderzoek gedaan naar de beleving en ervaring van deelnemers en kaderleden ten aanzien van de 45+ voetbalactiviteiten. Om een zo realistisch mogelijk beeld te krijgen van de praktijk bij de drie verenigingen hebben naast de deelnemersenquête per meetmoment verdiepende groepsgesprekken plaatsgevonden met zowel deelnemers als kaderleden die bij het 45+ voetbalaanbod betrokken zijn. De uitkomsten van de groepsgesprekken waren aanvullend op de output van de deelnemersenquête die in dezelfde periodes werden verspreid. In 2010 is over de bevindingen van de nulmeting gerapporteerd (intern document). In deze rapportage worden de bevindingen van de 1-meting gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Cevaal, A., & Lindert, C. van (2011). (Mooi) weer voetbal(len)!: monitoring proeftuin 45+ voetbal, 1-meting. 's-Hertogenbosch: W.J.H. Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut OUDE-TB-0004 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-254 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving