Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Motiverend beoordelen binnen de lessen turnen (2015)

Auteur(s): Harm van den Bergh

Met het mengpaneel motiverend beoordelen kan een beoordeling motiverender gemaakt worden. Om dit te illustreren zijn principes uit het mengpaneel toegepast en uitgeprobeerd binnen lessen turnen aan studenten op Fontys Sporthogeschool (FSH). 

Literatuurverwijzing: Bergh, H.V.D.B. van den (2015, september). Motiverend beoordelen binnen de lessen turnen. Lichamelijke opvoeding 103 (pp. 22-25)

Omschrijving

Uit dit tijdschrift is/zijn ook de volgende artikel(en) beschreven: