Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Naar een toekomstbestendig zorgstelsel (2020)

brede maatschappelijke heroverweging

In het kader van de Brede maatschappelijke heroverwegingen zijn 16 rapporten over allerlei beleidsthema’s verschenen. Daarbij is in kaart gebracht welke mogelijkheden er zijn voor investeringen, besparen en het stopzetten van beleid en welke effecten dat heeft. Naar een toekomstbestendig zorgstelsel gaat over de gezondheidszorg. Preventie krijgt in dit rapport een rol bij de geschetste beleidskeuzen.

Literatuurverwijzing: (2020). Naar een toekomstbestendig zorgstelsel: brede maatschappelijke heroverweging. Inspectie der Rijksfinanciën.

Omschrijving