Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nederlanders over zwemveiligheid (2017)

factsheet 2017/9

Auteur(s): Corry Floor

Zwemmen is in de Nederlandse samenleving belangrijk. Nederland is een waterrijk land en we recreëren graag in het water. Om veilig te water te kunnen, krijgen kinderen in Nederland al op jonge leeftijd zwemles. Ouders maken daarin hun eigen afwegingen. Om te achterhalen wat Nederlanders belangrijk vinden als het aankomt op zwemveiligheid, zijn in het Nationaal Sportonderzoek 2017 over dit onderwerp verdiepende vragen gesteld. Wat betreft diplomabezit lijkt het C-diploma van groter belang gevonden ten opzichte van 2008 en 2013. Verder blijkt uit het onderzoek dat Nederlanders herkennen dat naarmate een zwemwatersituatie meer gevaar herbergt, een meer gevorderd zwemdiploma benodigd is om veilig te kunnen zwemmen. Tot slot geeft een groot deel van de Nederlandse bevolking aan graag te zien dat kinderen op de basisschool weer verplicht gaan schoolzwemmen.  

Literatuurverwijzing: Floor, C. (2017). Nederlanders over zwemveiligheid: factsheet 2017/9. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving