Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Netwerkanalyse (z.j.)

Een goede netwerkanalyse helpt bij het inzichtelijk maken welke partijen betrokken zijn of betrokken kunnen worden bij samenwerking. Het Kenniscentrum Sport heeft samen met de Wageningen Universiteit (WUR) hiervoor een handig instrument ontwikkeld. Het doel van De Netwerkanalyse is om de verschillende organisaties en hun betrokkenheid bij een initiatief in beeld te krijgen.

Literatuurverwijzing: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB), & Wageningen Universiteit (WUR) Netwerkanalyse. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving