Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen (2015)

Auteur(s), Organisatie(s): Leon Janssen Lok, Arko Sports Media

Hoewel steeds meer sportclubs energiebewust zijn en er bijna wekelijks wel ergens een vereniging zonnepanelen laat plaatsen, is er nog een wereld te winnen als het gaat om duurzaamheid van sportaccommodaties. Daarom is er nu geld beschikbaar voor verenigingen die investeringen van meer dan 3.000 euro willen doen. Als de vereniging eerst een energieadvies laat maken wordt de subsidie met 500 euro verhoogd. Dat staat in de nieuwe subsidieregeling Energiebesparing en duurzame energie sportaccommodaties die vandaag is gepubliceerd. De regeling wordt uitgevoerd door de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. 

Ecotaks

Met de regeling ontstaat een alternatief voor de ecotaksregeling, die in 2014 haar laatste jaar van bestaan kende. De ecotaks – ook wel energieheffing of regulerende energiebelasting genoemd – was een milieubelasting op energie. In de oorspronkelijke wet was een uitzondering opgenomen waarin werd aangegeven dat niet iedereen, waaronder sportverenigingen, de ecotaks hoefde te betalen. Omdat de ecotaks wel standaard werd verrekend, en dus betaald, konden sportverenigingen via hun sportbond tot dit jaar in aanmerking komen voor teruggave van (een deel van) de betaalde ecotaks op de elektriciteits- en de gasrekening. Veel verenigingen met een eigen accommodatie maakten hier gebruik van. De afschaffing leidde dan ook tot de nodige beroering, maar minister Schippers liet in maart van dit jaar naar aanleiding van Kamervragen van de Kamerleden Bruins Slot (CDA) en Omtzigt (CDA) al weten dat er een nieuwe regeling aan zat te komen en dat zij niet verwachtte dat de financiële stabiliteit van sportverenigingen, waarover onder andere de KNVB zich zorgen maakte, in gevaar zou komen.

Ledverlichting, isolatie, zonnepanelen en zonneboilers   

De nieuwe regeling is in overleg met NOC*NSF, de grootste sportbonden, Vereniging Sport en Gemeenten en de Stichting Waarborgfonds Sport opgesteld en gaat vanaf 1 januari 2016 in. Hoewel het subsidiebudget (6 miljoen euro voor 2016) afkomstig is van het ministerie van VWS, valt de subsidieregeling onder de Kaderwet EZ-subsidies. De regeling draagt bij aan het doel voor energiebesparing, zoals afgesproken in het Nationaal Energie-Akkoord, door het benutten van het potentieel aan energiebesparing bij sportverenigingen en sportstichtingen. De regeling is dan ook gericht op het stimuleren van het doen van investeringen in energiebesparing en toepassing van duurzame energie ten behoeve van sportaccommodaties. 

Volgens het ministerie is nog veel winst te behalen op de energierekening, die gemiddeld tien tot twintig procent van de begroting van sportverenigingen uitmaakt. Op de aanschaf van zaken als een zonneboiler, zonnepanelen, ledverlichting, isolatie en andere maatregelen op het gebied van verlichting, verwarming en ventilatie, water, bouwkundige maatregelen en duurzame energieopwekking kan de sportvereniging nu dertig procent subsidie krijgen. Als eerst een energieadvies wordt gemaakt, stijgt de subsidie met 500 euro. Voorwaarde is wel dat de sportvereniging meer dan 3.000 euro investeert in deze maatregelen. Als ze hiervoor geld moet lenen, komt de vereniging vanaf nu ook in aanmerking voor een borgstelling bij Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). 

Literatuurverwijzing: Janssen Lok, L., & Arko Sports Media (2015). Nieuwe subsidieregeling voor duurzame sportverenigingen. Sport & Strategie.

Omschrijving