Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nieuwe wegen naar winst (2008)

sport en innovatie

Veel innovaties komen tot stand als product van de gouden driehoek van sport, wetenschap en bedrijfsleven. Die partijen hebben echter elk hun eigen belangen en dat maakt de samenwerking er niet altijd even gemakkelijk op. Ook het toepassen van nieuwe technologieën en methoden verloopt soms moeizaam. Hoe spelen coaches en sporters in op nieuwe mogelijkheden: zijn ze gretig of houden ze liever vast aan wat in het verleden tot succes leidde? De sport maakt deel uit van een veranderende samenleving en zal zich voortdurend moeten vernieuwen om aantrekkelijk te blijven voor de moderne sporter, die uit is op beleving. De overheid wil sport benutten om bewegingsarmoede te bestrijden, integratie te bevorderen of andere gewenste maatschappelijke veranderingen te bereiken. Economische belangen binnen de sport worden groter. De vraag of alles wat kan ook moet of mag, komt nadrukkelijk aan de orde bij het onderzoek naar de mogelijkheden van genetische modificatie, kunstmatige intelligentie en toepassingen op het gebied van nanotechnologie. Dit boek analyseert aan de hand van deze vragen en voorbeelden het brede veld van innovaties dat daarbij aan de orde is.

Literatuurverwijzing: Wal, J.W. van der, Brink, C. van den, & Kerkhof, B. (2008). Nieuwe wegen naar winst: sport en innovatie. Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPBUSS-0008 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving