Spring naar content
Terug naar de kennisbank

NISB start pilot om competenties buurtsportcoach in kaart te brengen (2015)

Buurtsportcoach is nog een jong beroep, maar Nederland telt inmiddels al zo’n 5.000 buurtsportcoaches. Aan de pilot Erkennen van Verworven Competenties (EVC) doen komende maanden in eerste instantie zo’n tien tot dertig buurtsportcoaches uit de regio Arnhem-Nijmegen mee. In 2016 worden dat er waarschijnlijk nog meer.

Als de EVC-procedure aanslaat, kunnen buurtsportcoaches (en hun werkgevers) uit heel Nederland hun voordeel ermee doen. NISB neemt een groot deel van de kosten van de eerste kandidaten voor zijn rekening. Aan de hand van de bevindingen van de pilot kunnen opleiders hun (bij)scholingsaanbod beter afstemmen.

Doeners

Buurtsportcoaches zijn echte doeners en verbinders. Ze organiseren sport- en beweegaanbod in de buurt. En ze zorgen voor contacten tussen sport- en beweegaanbieders en organisaties in zorg, welzijn, jeugdzorg, kinderopvang en onderwijs. De buurtsportcoaches hebben vaak de meest uiteenlopende mbo- of hbo-opleidingen achter de rug: er is (nog) niet één specifieke beroepsopleiding. In de praktijk doen ze door al hun contacten en activiteiten ook nog eens veel kennis en ervaring op.

Kwaliteitsimpuls

Omdat het nog zo’n jong beroep is, werkt NISB in opdracht van VWS samen met de Vereniging Sport en Gemeenten en NOC*NSF aan een kwaliteitsimpuls voor de buurtsportcoaches. Een van de manieren om te werken aan kwaliteit en professionalisering is het EVC-traject. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Alles wat iemand aan levens-, werk- en leerervaring heeft, wordt bekeken en gewaardeerd. Dat levert uiteindelijk een Ervaringscertificaat op. Zo’n certificaat maakt glashelder welke competenties en werkprocessen een buurtsportcoach beheerst en waar eventueel nog gaten zitten.

Blijven ontwikkelen

De eerste reacties van buurtsportcoaches op het EVC-aanbod zijn positief. ‘Het lijkt me boeiend om de procedure te doorlopen. Het is goed om mezelf te blijven ontwikkelen en ook zichtbaar te maken waar ik sta. Het is een erkenning van wat we doen,’ aldus één van de deelnemers.

Competentieprofiel

Tijdens de EVC-procedure pakken de beoordelaars het beroepscompetentieprofiel voor buurtsportcoaches erbij dat NISB samen met VSG, NOC*NSF en Werkgevers in de sport heeft ontwikkeld. Daarin komen competenties aan bod als planning en uitvoering van sport- en beweegactiviteiten, begeleiding, coördinatie en samenwerking.

Als de buurtsportcoach zijn Ervaringscertificaat heeft, kan hij dit voorleggen aan een onafhankelijke examencommissie om zo ook nog eens het branchecertificaat Buurtsportcoach te verkrijgen. Mocht hij nog niet aan alle onderdelen voldoen, dan is bijscholing-op-maat mogelijk.

Literatuurverwijzing: Holl, L.H., & Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB) (2015). NISB start pilot om competenties buurtsportcoach in kaart te brengen.

Omschrijving