Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Non formal education The international award for Young People (2021)

ontwikkelingsuitdaging via school, buiten schooltijd

Auteur(s): Maarten Massink

Er is een internationaal project in de wereld waar ook sommige scholen in Nederland aan meedoen dat inspeelt op dit principe van ervaringsleren, niet via boeken maar door te doen (‘non formal education’): ‘International award for Young People’.

Literatuurverwijzing: Massink, M. (2021, november). Non formal education The international award for Young People: ontwikkelingsuitdaging via school, buiten schooltijd. LO Magazine 109 (pp. 17 - 19)

Omschrijving