Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Nota sport en bewegen 2017-2020 gemeente Heerde (2017)

De visie op sportbeleid kan worden verwoord in drie onderwerpen:

  1. Sport als doel: sport is vooral leuk, spannend, ontspannend. Deze functie moet sporten en bewegen vooral houden.
  2. Sport als middel: de effecten en mogelijke resultaten gaan verder dan alleen het plezier in het spelletje. Sport draagt bij aan de gezondheid, participatie, zelfredzaamheid, sport vormt en kan geld opbrengen of besparen.
  3. De sportvereniging als kern: het verenigingsleven is van groot belang voor de sociale infrastructuur van de gemeente.

Richtinggevende afspraken:

  • Sportverenigingen, scholen en buitenschoolse opvang moeten gestimuleerd worden om nauw samen te werken om de schoolgaande jeugd zoveel mogelijk te laten bewegen.
  • Sportverenigingen dienen een grote mate van zelfwerkzaamheid te verrichten om in aanmerking te komen voor subsidie.
  • Prioriteit ligt bij de jeugd. 
Literatuurverwijzing: (2017). Nota sport en bewegen 2017-2020 gemeente Heerde. Gemeente Heerde.

Omschrijving