Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Notitie buitensporttarieven (2016)

Verschillende ontwikkelingen in Amsterdam zijn aanleiding om het huidige tarievenbeleid aan te passen. Deze ontwikkelingen zijn: 

  • Eén bestuurlijke organisatie
  • Flexibel aanbod
  • Verschil in tarief in de stadsdelen

Het nieuwe buitensport tarievenbeleid heeft de volgende doelstellingen:

  • Het vergroten van de toegankelijkheid en verbetering van de (multifunctionele) bezetting van de accommodaties waarmee een positieve bijdrage wordt geleverd aan de Amsterdamse sportdeelname; 
  • Eenduidige, transparante en eenvoudig te hanteren tarieven voor alle gemeentelijke buitensportaccommodaties;
  • De gemeente sluit aan bij het aangenomen initiatiefvoorstel van Roemburg, wat de centrale verhuur van sportaccommodaties beoogd;
  • De gemeente voldoet aan wet- en regelgeving;
  • Het verkrijgen van meer inzicht in kostprijzen en indirecte subsidies voor zowel de gemeente als de gebruikers;
  • Het leveren van een bijdrage aan de gemeentelijke financiële taakstellingen zonder dat de betaalbaarheid voor lokale sportverenigingen in het geding komt;
  • Het bieden van ruimte voor ondernemerschap en maatwerk.
Literatuurverwijzing: (2016). Notitie buitensporttarieven. Amsterdam: Gemeente Amsterdam.

Omschrijving