Spring naar content
Terug naar de kennisbank

OBS Over de Slinge (2013)

altijd in beweging

OBS Over de Slinge (375 leerlingen) heeft een vaksectie met vier vakleerkrachten, waarvan er twee een gecombineerde aanstelling hebben in samenwerking met de gemeente Rotterdam. Dit artikel schets het beeld van aanbod en activiteiten van deze basisschool op het gebied van beweging, gezonde leefstijl, en zorg.

Literatuurverwijzing: Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). OBS Over de Slinge: altijd in beweging.

Omschrijving