Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Olympisme in Nederland | 2019 (2019)

bekendheid en associaties, factsheet 2019/7 en 2019/8

In het strategisch beleid van het Internationaal Olympisch Comité (IOC) is aandacht voor het promoten van het olympisch gedachtegoed (olympisme). Dit factsheet onderzoekt de mate waarin Nederlanders bekend zijn met dit gedachtegoed en welke associaties ermee gepaard gaan.

Het onderzoek is gebaseerd op data van het Nationaal Sportonderzoek 2014 en 2018. De resultaten zijn representatief voor de Nederlandse bevolking.

Uit het onderzoek blijkt dat:

  • Nederlanders positiever staan tegenover de Olympische Spelen in het algemeen (61% is positief) dan tegenover het IOC in het algemeen (19% is positief). Personen die bekend zijn met het olympisch gedachtegoed kijken positiever tegen de Olympische Spelen en het IOC aan dan personen die hier niet bekend mee zijn.
  • Ruim de helft van de Nederlanders is bekend met de olympische gedachte. Onder ouderen is de bekendheid groter dan onder jongeren, maar de bekendheid onder sporters en niet-sporters verschilt nauwelijks.
  • De woorden ‘meedoen’, ‘sportiviteit’ en ‘saamhorigheid’ worden door Nederlanders het vaakst met het gedachtegoed geassocieerd.
  • De steun voor de organisatie van de Spelen in Nederland bedraagt 43 procent. 36 procent is daarover neutraal en 21 procent wijst de Spelen in Nederland af. In vergelijking met 2014 is de steun voor de organisatie van de Spelen in Nederland licht gegroeid.

De factsheet is ook in het Engels beschikbaar.

Literatuurverwijzing: Hover, P., Eldert, P. van, & Leeuwen, F van (2019). Olympisme in Nederland | 2019: bekendheid en associaties, factsheet 2019/7 en 2019/8. Utrecht: Mulier Instituut.

Omschrijving