Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Omgaan met verschillen tussen leerlingen (2010)

Auteur(s): Hans Dijkhoff

In het kader van een Comeniusproject dat door de Europese Commissie is gesubsidieerd, is onderzoek gedaan naar hoe je kunt omgaan met verschillen tussen leerlingen in het onderwijs. Er is op meerdere aspecten ingezoomd. Wij kijken in dit artikel echter uitsluitend naar de culturele diversiteit en hoe je daar in het onderwijs rekening mee kan houden. Hoewel niet gericht op bewegingsonderwijs, kunnen we met de aanbevelingen wel ons voordeel doen.

Literatuurverwijzing: Dijkhoff, H. (2010, oktober). Omgaan met verschillen tussen leerlingen. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 6-9)