Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onbeperkt in beweging 2015 (2016)

onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in de provincie Flevoland

In 2012 is in opdracht van Sportservice Flevoland en de provincie Flevoland onderzoek gedaan naar aangepast sporten in Flevoland. Het onderzoek heeft inzicht gegeven in de sportwensen en -behoeften van mensen met een beperking/handicap. In de daaruit voortvloeiende rapportage ‘Onbeperkt in beweging in Flevoland’ is aandacht besteed aan sportbeleid gericht op aangepast sporten, demografische gegevens, sportdeelname en wensen/behoeften.

Op verzoek van de provincie Flevoland is het onderzoek in 2015 in aangepaste vorm wederom uitgevoerd. Kennispraktijk en Sportservice Flevoland zijn gevraagd dit onderzoek samen uit te voeren. Voorliggende rapportage is het resultaat van dit onderzoek.

Het onderzoek moet inzicht geven in

  • hoeveel inwoners van de provincie Flevoland een beperking hebben,
  • om welke soorten beperkingen het gaat en
  • in welke mate deze voorkomen.
  • Daarnaast wil de provincie inzicht in de sportdeelname en wensen en behoeften van mensen met een beperking en
  • het sportaanbod voor mensen met een beperking.

Vanuit bovenstaande doelstelling kunnen de volgende onderzoeksvragen worden geformuleerd:

  1. Wat zijn de demografische gegevens van mensen met een handicap in de provincie Flevoland, uitgesplitst naar aantal, soort handicap, spreiding en vindplaats
  2. Wat is de sportdeelname van de inwoners met een handicap in de provincie Flevoland?
  3. Welke wensen en behoeften hebben inwoners met een handicap in de provincie Flevoland op het gebied van sport en bewegen?
    1. Hoe ziet het sportaanbod voor mensen met een handicap eruit in de provincie Flevoland (beleid + financiën)?
Literatuurverwijzing: Boers, E., & Bloembergen, A. (2016). Onbeperkt in beweging 2015: onderzoek naar de demografische gegevens en sportwensen van mensen met een fysieke of verstandelijke beperking in de provincie Flevoland. Provincie Flevoland.

Omschrijving