Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving (2014)

In deze rapportage wordt een beknopte onderbouwing gepresenteerd van een tiental argumenten voor een beweegvriendelijke omgeving. Hiermee is voor het eerst het belang van een beweegvriendelijke omgeving vanuit verschillende perspectieven opgeschreven.

Literatuurverwijzing: Slinger, J., Dessing, D., Engbers, L.H., Klauw, D. van der, Ploeg, K. van der, Weerd, M. van der, & TNO (2014). Onderbouwing van argumenten voor een beweegvriendelijk omgeving. Ede: Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB).

Omschrijving