Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderlinge instructie in de bovenbouw van het VO (2013)

Bewegen regelen kan op vele verschillende manieren vorm krijgen binnen het curriculum van het vak LO. Zo kunnen leerlingen elkaar in kleine situaties coachen aan de hand van een kijkwijzer, kunnen ze een actieve rol hebben binnen de organisatie van een toernooi of kunnen zij de rol van scheidsrechter op zich nemen. Op het Pascal College krijgen de leerlingen krijgen in verschillende leerjaren verschillende lesgeefopdrachten. Op deze manier ontwikkelen zij hun lesgeef- en coachhandelingen. Dit artikel gaat in op de manier waarop het Pascal College het lesgeven heeft geïmplementeerd in het LO curriculum.

Literatuurverwijzing: Wals, D, & Koninklijke Vereniging voor Lichamelijke Opvoeding (KVLO) (2013). Onderlinge instructie in de bovenbouw van het VO .

Omschrijving