Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar de kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters (2005)

Organisatie(s): Waterrecreatie Advies

In dit onderzoek zijn de kansen om openbare vaarwateren voor watersporters vrij toegankelijk te maken onderzocht. Achtergrond van het onderzoek is een verkenning naar de mogelijkheden om een watersportbijdrage te introduceren. Met ‘vrije toegankelijkheid’ wordt bedoeld dat er geen financiële belemmeringen zijn voor het gebruik van bruggen, sluizen en/of vaarwegen. In de eerste fase van het onderzoek bleek dat 49 van de 215 beherende instanties een heffing hanteren voor de recreatietoervaart. Uit de resultaten van de schriftelijke enquête, waaraan door 29 van de 49 beherende instanties is meegewerkt, blijkt dat de kansen op vrijwillige beëindiging van heffingssystemen om openbaar vaarwater vrij toegankelijk te maken voor watersporters niet erg groot is. 72 procent van de ondervraagden acht de kans op vrijwillige beëindiging klein of nihil. 73 procent van degenen die de kans klein of nihil achten, geven aan dat beëindiging in strijd is met bestuursafspraken of met een beleidsprogramma. Deze staan een vrijwillige beëindiging in de weg. Dit impliceert tevens dat de bereidheid om op deze manier draagvlak te creëren voor een watersportbijdrage niet zonder meer breed gedragen wordt. Vandaar dat het geheel toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters niet haalbaar wordt geacht.

Literatuurverwijzing: Waterrecreatie Advies (2005). Onderzoek naar de kansen op het vrij toegankelijk maken van openbare vaarwateren voor watersporters. Lelystad: Waterrecreatie Advies.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RECR-TB-0009 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving