Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen (2011)

Auteur(s): Harmen Jansen

De centrale vraagstelling van het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: Met welke aanbevelingen kan de KNGU haar gymnastiekverenigingen adviseren om meer actieve allochtonen als vrijwilliger te werven, behouden en te onderhouden? Uit het onderzoek en haar conclusies zijn een aantal interventies aan te bevelen. De interventies zijn gegroepeerd in drie belangrijke thema’s:

  1. Vergroten bekendheid vrijwilligerswerk onder allochtonen. Veel allochtonen zijn onbekend met het verschijnsel vrijwilligerswerk en beseffen vaak niet dat het betalen van contributie alleen niet voldoende is. Het is daarom belangrijk om de perceptie van allochtonen ten aanzien van vrijwilligerswerk te veranderen.
  2. Visieontwikkeling bij verenigingen. De verenigingen moeten een visie ontwikkelen waarom en waarvoor ze allochtone leden als vrijwilligers willen werven en wat voor consequenties dit voor de vereniging kan hebben.
  3. Werven en begeleiden van allochtonen. Verenigingen moeten bereid zijn te veranderen zodat allochtonen zich thuis voelen binnen de vereniging. Aandacht voor omgangsvormen en culturele verschillen zijn hierbij erg belangrijk. Persoonlijk benaderen, eventueel via een intermediair, is het meest effectief. Het belang van het vrijwilligerswerk kan beter toegelicht worden en ook de verwachtingen kunnen uitgesproken worden.
Literatuurverwijzing: Jansen, H. (2011). Onderzoek naar de motieven en beweegredenen van allochtone leden om wel of geen vrijwilligerswerk te doen voor de gymnastiekverenigingen. Arnhem: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN).

Omschrijving