Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek naar turbozwemmen (2016)

factsheet

In voorjaar 2016 heeft Marjan Rikken (Universiteit Utrecht) een verdiepend onderzoek uitgevoerd naar turbozwemmen in Nederland. In deze factsheet staat een aantal belangrijke resultaten weergegeven. Het blijkt dat zwemlesaanbieders met het aanbod van turbozwemmen inspelen op een duidelijke behoefte bij ouders. Tegelijk zijn er aandachtspunten geconstateerd ten aanzien van groepen kinderen voor wie turbozwemmen niet geschikt lijkt te zijn, de benodigde competenties van de zwemonderwijzers, het spanningsveld tussen presteren en plezier in de zwemles en het blijvend zwemveilig zijn. 

Literatuurverwijzing: Rikken, M., & Hilhorst, J. (2016). Onderzoek naar turbozwemmen: factsheet. Ede: NPZ I NRZ.

Omschrijving