Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bvo's (2012)

seizoen 2010-2011

In opdracht van Stichting Meer dan Voetbal heeft het Departement voor Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO) van de Universiteit Utrecht de maatschappelijke activiteiten van clubs uit de Eredivisie en Eerste Divisie in het seizoen 2010-2011 onderzocht. De centrale onderzoeksvragen, (1) ‘Wat is het rendement van de maatschappelijke activiteiten voor de betaald voetbalclubs en de samenleving?’ en (2) ‘Wat zijn de kritische succesfactoren in de projecten op het niveau van de inhoud, de uitvoering en de uitvoeringsoverstijgende organisatie?’ zijn onderzocht door middel van zes case studies, documentenanalyses en een landelijke survey onder alle 36 BVO’s en hun maatschappelijke partners. De resultaten van het onderzoek worden in deze publicatie gepresenteerd.

Literatuurverwijzing: Eekeren, F. van, Dijk, B., & Brinkhof, S.R.A. (2012). Onderzoek rendement en kritische succesfactoren van maatschappelijk verantwoord ondernemen door bvo's: seizoen 2010-2011. Utrecht: Universiteit Utrecht, Departement Bestuurs- en Organisatiewetenschap (USBO).

Omschrijving