Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoek succesfactoren van een kids club (2011)

hoe je een fan voor het leven creëert, FC Emmen

De onderzoeksvraag die in deze scriptie centraal staat, luidt als volgt: Wat zijn de succesfactoren van een kidsclub en wat is hier van invloed op? De volgende definitie van ‘kidsclub’ is gehanteerd: een, doorgaans officieel, onderdeel van een betaald voetbal organisatie die tracht middels attractieve activiteiten de jongste fans van een club in een sportieve en opvoedkundige atmosfeer te binden aan de club, zodat zij uiteindelijk fans voor het leven worden.

Literatuurverwijzing: Reurink, N., & Kingma, R. (2011). Onderzoek succesfactoren van een kids club: hoe je een fan voor het leven creëert, FC Emmen. Groningen: Hanzehogeschool Groningen.

Omschrijving