Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen (2017)

Van de leraar lichamelijke opvoeding (LO) wordt verwacht dat hij zichzelf blijft ontwikkelen en een bijdrage levert aan de verdere professionalisering van zijn eigen functioneren, zijn vakgroep en mogelijk het vakgebied (KVLO, 2017). Om dit mogelijk te maken dient de leraar LO niet alleen te beschikken over een onderzoekende en innovatieve houding, maar wordt ook verwacht dat hij middels het uitvoeren van praktijkgericht onderzoek nieuwe kennis en inzichten genereert en vervolgens toepast in zijn onderwijspraktijk. In dit artikel wordt bepleit dat de vorm van onderzoek die zich goed leent voor de context van de LO, het zogenaamde Educational Design Research (EDR) is.

Literatuurverwijzing: Borghouts, L.B., & Weeldenburg, G (2017, juli). Onderzoekmatig onderwijs ontwikkelen. Lichamelijke opvoeding 105 (pp. 12-14)