Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ons speeluur (1925)

theoretisch-practisch handboek bij de leiding van het openluchtspel, deel I het openluchtspel op de lagere school

Theoretische-praktisch handboek bij de leiding van zaal- en openluchtspel op de lagere school.

Literatuurverwijzing: Technische Commissie van den Nederlandschen Bond voor Lichamelijke opvoeding, . (1925). Ons speeluur: theoretisch-practisch handboek bij de leiding van het openluchtspel, deel I het openluchtspel op de lagere school. Groningen, Den Haag: Wolters.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0097 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving