Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op achterstand (2012)

discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt

De arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten is de laatste jaren verslechterd. Met name de positie van de jongeren is zorgwekkend. In hoeverre is dit het gevolg van discriminatie? Hebben niet-westerse migranten met dezelfde kenmerken dezelfde kansen op de arbeidsmarkt als autochtone Nederlanders? Om dit te onderzoeken vergeleken we de arbeidsmarktpositie van niet-westerse migranten met die van autochtone Nederlanders met dezelfde kenmerken. Bovendien stuurden we acteurs met verschillende etnische achtergronden bij uitzendbureaus langs. Met hetzelfde cv in de hand vroegen zij om werk. Turkse, Surinaamse en Antilliaanse werkzoekenden hadden minder kans op een baan dan autochtoon Nederlandse werkzoekenden. Marokkaanse werkzoekenden hadden evenveel kans. Wanneer we fictieve werkzoekenden online lieten solliciteren, vonden we geen discriminatie op basis van etnische achtergrond.

Literatuurverwijzing: Andriessen, I., Nievers, E., & Dagevos, J.M. (2012). Op achterstand: discriminatie van niet-westerse migranten op de arbeidsmarkt. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ALGE-0045 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving