Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Op weg naar een positieve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat (2019)

Een positieve sportcultuur is de vierde ambitie in het Nationaal Sportakkoord (VWS, VSG, VNG, & NOC*NSF, 2018). “De ambitie is dat overal met plezier, veilig, eerlijk en zorgeloos gesport kan worden. Dit vraagt aandacht van iedereen en om ondersteuning van bestuurders, sportclubs, trainers, ouders en verzorgers ook om misstanden te voorkomen en de ondergrens te bewaken” (ibid, pag. 8).

Literatuurverwijzing: Schippers-van Veldhoven, N., Steenbergen, J., & Bronkhorst, A. (2019, februari). Op weg naar een positieve sportcultuur, een pedagogisch sportklimaat.

Omschrijving