Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid (2020)

ten behoeve van de doorontwikkeling van het sportbeleid in de provincie Limburg

Auteur(s): Rens Cremers, Paul Hover

De motie ‘Steun voor jeugdtrainers bij verenigingen’ en het amendement ‘Sport maakt alle Limburgers sterker’ hebben binnen de provincie Limburg tot vragen geleid. De provincie heeft de wens te beschikken over objectieve en onafhankelijke informatie en heeft het Mulier Instituut gevraagd om onderzoek te doen om in de behoefte aan deze informatie te voorzien.

Het Mulier Instituut heeft bestaande data geanalyseerd, internetonderzoek gedaan en telefonisch informatie ingewonnen

Leeswijzer: In hoofdstuk 2 zijn de vragen naar aanleiding van de motie over de opleiding van jeugdtrainers beantwoord. Op de vragen in het kader van het amendement over de drie doelgroepen is in hoofdstuk 3 antwoord gegeven. De lezer die zich in enkele minuten een beeld wil vormen van de belangrijkste resultaten kan de samenvatting aan het begin van het rapport lezen. Op verzoek van de opdrachtgever is er gekozen voor een compacte opzet van de publicatie. Cijfers afkomstig uit het verenigingspanel over vrijwilligers en trainers op provinciaal niveau zijn indicatief vanwege een kleine steekproef.

Literatuurverwijzing: Cremers, R., & Hover, P. (2020). Opleiding jeugdtrainers en doelgroepenbeleid: ten behoeve van de doorontwikkeling van het sportbeleid in de provincie Limburg. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0011 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-761 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving