Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Opvattingen over motorische remedial teaching (1992)

Auteur(s): R. Bakker, A. Vermeer

Opvattingen over motorische remedial teaching beschrijft de veelheid van richtingen die de MRT in Nederland is ingeslagen. Dit overzicht wordt aangevuld met opvattingen over MRT zoals die ook buiten Nederland, met name in Duitsland, Engeland en de Verenigde Staten, te vinden zijn.

Bij de bespreking van de verschillende stromingen komen steeds de volgende vragen aan de orde:

  • Wat zijn de antropologische en theoretische uitgangspunten?
  • Wat zijn de doelen?
  • Welke indicatiestellingen worden gehanteerd?
  • Welke werkwijzen zijn kenmerkend?
  • Hoe vind de evaluatie plaats?

Het uitgangspunt van de auteurs is dat MRT nauw verbonden is met de doelen van het bewegingsonderwijs in de school. Immers, MRT is bestemd voor kinderen die een achterstand hebben op motorisch gebied en die – soms daardoor – problemen hebben met het leren van motorische vaardigheden in het bewegingsonderwijs. Dit boek is geschreven voor vakleerkrachten lichamelijke opvoeding die MRT geven en die daarvoor in opleiding zijn.

Literatuurverwijzing: Bakker, R., & Vermeer, A. (1992). Opvattingen over motorische remedial teaching. Zeist: Jan Luiting Fonds.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO MOTL-007 Beschikbaar
Mulier instituut ONDE-0092 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving