Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Organisatie van de hengelsport in Nederland (2019)

hengelsportverenigingen over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland

Eind 2018 kende Nederland 783 hengelsportverenigingen en bijna 580.000 aangesloten sportvissers. Sportvisserij Nederland vormt de landelijke overkoepeling van de georganiseerde hengelsport in Nederland en vertegenwoordigt nationaal en internationaal de belangen van de Nederlandse sportvisserij. Het doel is om de sportvissers in Nederland op zoveel mogelijk locaties optimaal te kunnen laten vissen en een goede visstand in de Nederlandse wateren te waarborgen en te bevorderen. De zeven federaties verzorgen de regionale belangenbehartiging en ondersteuning van de hengelsportverenigingen in hun regio. Zij vormen samen met drie landelijke specialistenorganisaties (van vliegvissers, snoekvissers en karpervissers) de algemene ledenvergadering die het beleid van Sportvisserij Nederland op hoofdlijnen en de begroting bepaalt. Net als Sportvisserij Nederland beschikt iedere federatie over een professioneel bureau.

 

In 2018 is Sportvisserij Nederland samen met de federaties een proces gestart om de hengelsportorganisatie in Nederland toekomstbestendig te maken. Inzicht in de waardering van en behoefte aan ondersteuning van de federaties en Sportvisserij Nederland is hierbij essentieel. Het Mulier Instituut heeft in 2019 de waardering van hengelsportverenigingen voor de dienstverlening en ondersteuning door de regionale federaties en door Sportvisserij Nederland en de organisatorische structuur van de hengelsport in Nederland in kaart gebracht.

Literatuurverwijzing: Hoeijmakers, R., & Singh, A.S. (2019). Organisatie van de hengelsport in Nederland: hengelsportverenigingen over taken en structuur van federaties en Sportvisserij Nederland. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPOR-TB-0012 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-631 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving

 • Jaar:
  2019
 • Plaats:
  Utrecht
 • Uitgever(s):
  Mulier Instituut
 • Collatie:
  28 p. bijl. fig. tab.
 • Mediumsoort:
  Rapport