Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Ouderen in beweging (2011)

evaluatierapport, over de ervaringen met speel- en beweegtoestellen voor senioren bij 20 zorglocaties

Organisatie(s): Dirkse Anders Zorgen (DAZ)

Evaluatierapport van het project ‘Ouderen in beweging’. DAZ heeft van 2009-2011 een project geleid waarbij multifunctionele beweegtoestellen naast zorginstellingen zijn neergezet met een meerledig doel: stimuleren dat bewoners collectief meer gezelligheid en beweging hebben, stimuleren dat senioren uit de omliggende wijk collectief komen bewegen, stimuleren dat kleinkinderen makkelijker bij opa en oma in de zorginstelling op visite komen en ertoe bijdragen dat de zorginstelling meer vrijwilligers krijgt.

Literatuurverwijzing: Dirkse Anders Zorgen (DAZ) (2011). Ouderen in beweging: evaluatierapport, over de ervaringen met speel- en beweegtoestellen voor senioren bij 20 zorglocaties. Hilversum: Dirkse Anders Zorgen (DAZ).

Omschrijving