Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over de ongewenste gevolgen van Club Extra (2018)

Auteur(s): Karel Verweij

Het is inmiddels meer dan 25 jaar geleden dat de Calo in Zwolle een speciale sportvoorziening oprichtte voor motorisch minder vaardige kinderen die zich moeilijk op een gewone sportvereniging bleken te kunnen handhaven. De nog steeds bestaande voorziening werd ‘Club Extra ‘genoemd en is bedoeld voor vier- tot twaalfjarigen die met moeite leren bewegen. In kleine groepen en onder auspiciën van gekwalificeerde gymleerkrachten worden kinderen hier in staat gesteld hun bewegingsmogelijkheden te verruimen.

Literatuurverwijzing: Verweij, K. (2018, april). Over de ongewenste gevolgen van Club Extra.

Omschrijving