Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport (1994)

het verhaal van mensen

Door de stroomversnelling waarin de sport is terechtgekomen, zijn een aantal gevaren en bedreigingen aan de oppervlakte verschenen. Hooliganisme, geweld, agressie, vandalisme, commercialisatie en doping hebben hun intrede gedaan in het sportgebeuren. Sportverantwoordelijken op diverse niveaus zijn zich bewust van deze bedreigingen en hebben tot op heden reeds een serie van maatregelen ingevoerd. Deze zijn vaak gericht op de korte termijn. Ook educatieve maatregelen voor de lange termijn zouden moeten worden getroffen. Dit werk geeft de resultaten weer van een veldonderzoek met betrekking tot fair-play in de sport. Het gaat om een 40-tal interviews met betrokkenen uit de sportwereld.

Literatuurverwijzing: Buisman, A., Cleymans, R., & Essen, S. van (1994). Over sportiviteit en onsportiviteit in de sport: het verhaal van mensen. Berchem: Sporta.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SOCKL-013 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0060 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving