Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Overgebleven dorpsleven (2008)

sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland

Deze publicatie gaat in op de vraag wat plattelandsbewoners vandaag de dag betekenen voor elkaar en hun omgeving. Zij brengt, op basis van kwantitatieve gegevens, de lokale sociale samenhang en de leefbaarheid en sociale vitaliteit in plattelandsgebieden. Plattelandsbewoners ervaren een sterkere samenhang met hun buurtgenoten dan de stedelingen en deze samenhang draagt positief bij aan hoe plattelandsbewoners hun leven ervaren. In sociale netwerken zien we de hechte dorpssamenleving echter vrijwel niet terug.

Literatuurverwijzing: Vermeij, L., & Mollenhorst, G. (2008). Overgebleven dorpsleven: sociaal kapitaal op het hedendaagse platteland. Den Haag: Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP).

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SOCI-0141 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving