Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Paralympische Spelen op televisie (2013)

interpretatie en representatie, een studie uitgevoerd met financiële steun van het Revalidatiefonds

De algemene onderzoeksvraag die ten grondslag ligt aan het onderzoek waarvan deze rapportage verslag doet, luidt als volgt: hoe interpreteren en evalueren recreatieve sporters met een fysieke beperking de Paralympische Spelen op televisie, en hoe hangen deze interpretaties samen met de inhoud van de Paralympische Spelen op televisie? Deel 1 (hoofdstuk 2 – 6) van deze rapportage betreft het onderzoeksdeel; deel 2 (hoofdstukken 7 en 8) is het implementatiedeel. In hoofdstuk 2 wordt de theoretische lens beschreven waarmee in deze studie is gekeken naar de Paralympische Spelen op TV en naar de data die verzameld zijn. In hoofdstuk 3 worden de methoden van dataverzameling en data-analyse beschreven in de deelstudies rondom inhoudsanalyse en interpretatie-onderzoek. De resultaten van het interpretatie-onderzoek en de inhoudsanalyse staan vervolgens centraal in respectievelijk hoofdstuk 4 en hoofdstuk 5. Hoofdstuk 6 vat de belangrijkste resultaten samen en bediscussieert overlap en verschillen in de resultaten van de inhoudsanalyse en het interpretatie-onderzoek. Tevens zullen bevindingen in breder maatschappelijk en wetenschappelijk kader worden geplaatst. Hoofdstuk 7 en 8 vormen het implementatiedeel van deze rapportage, waarbij hoofdstuk 7 ingaat op de implementatie in het onderwijs en hoofdstuk 8 op implementatie in en door een expertmeeting die op 1 oktober 2013 plaatsvond in Utrecht. Hoofdstuk 8 zal worden afgesloten met enkele adviezen en actiepunten voor de toekomst, zoals die uit de expertmeeting naar voren zijn gekomen.

Literatuurverwijzing: Sterkenburg, J. van (2013). Paralympische Spelen op televisie: interpretatie en representatie, een studie uitgevoerd met financiële steun van het Revalidatiefonds. Rotterdam: Erasmus Universiteit Rotterdam.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut GEHA-TB-0002 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving