Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Park Hartenstein: Sport- en wandelpark vervlechten tot totaalpark (2015)

de openbare ruimte is het nieuwe sportpark

Auteur(s), Organisatie(s): Thecla van Dijk, Rens van Kleij, Arko Sports Media

Sportverenigingen ondervinden steeds meer concurrentie van sport in de openbare ruimte. Veel sporters kiezen voor ongebonden en individueel sporten omdat het beter valt in te passen in de agenda, ze zich niet verplicht voor de vereniging hoeven in te zetten en ook geen contributie verschuldigd zijn. Maar deze voordelen zijn meteen ook de nadelen van ongebonden sporten. Je moet wel erg gemotiveerd zijn om toch minimaal één keer per week naar buiten te gaan. Een excuus is zo verzonnen.

Sport&Ruimte denkt dat hier de kansen liggen voor bestaande sportparken en verenigingen. Maar ook voor gemeenten. Door de openbare ruimte meer in te zetten als schakel tussen formeel en informeel sporten kan het investeren in beide veel meer rendement opleveren. Een helder sportnetwerk met zowel goede sociale als fysieke verbindingen naar de woonwijken biedt parken en sportverenigingen de kans om zich sterker in het maatschappelijke veld te manifesteren. Daarmee worden de formele sportfaciliteiten meer toekomstbestendig, tegen alle demografische – en maatschappelijke ontwikkelingen in, en worden mensen van jong tot oud aangespoord tot een meer gezonde leefstijl.

In dit artikel lees je meer over de integratie van sport en openbare ruimte en wordt Sportpark Hartenstein in de gemeente Renkum als voorbeeld besproken.

Lees ook:

Literatuurverwijzing: Dijk, T.V.D. van, Kleij, R. van, & Arko Sports Media (2015, juni). Park Hartenstein: Sport- en wandelpark vervlechten tot totaalpark: de openbare ruimte is het nieuwe sportpark. Sportaccom 28 (pp. 71-75)