Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Participatie en stedelijke ontwikkeling (2017)

de impact van sport, kunst en gemeenschappen

Wat is de stad? En wie zijn wij? De 21e eeuw vraagt om een andere manier van kijken, denken en doen. Verstedelijking is wereldwijd gaande, ook in de stadsregio Utrecht. Dit brengt mogelijkheden en moeilijkheden met zich mee: ecologisch, economisch én sociaal. Het lectoraat wil bijdragen aan participatie en stedelijke ontwikkeling. Wat is dan de inzet? Hoe wordt daaraan gewerkt? Deze openbare les vormt de aftrap van het onderzoeksprogramma. Daarbij zijn er drie onderzoekslijnen, met een focus op respectievelijk: de impact van sport, kunst en gemeenschappen, in een onderlinge samenhang. De auteurs bieden tegenwicht aan bepaalde vanzelfsprekendheden en zoeken naar innovatieve manieren van ‘doendenken’ bij sociale, pedagogische en educatieve vraagstukken.

Literatuurverwijzing: Vos, N. de, & Verhagen, S. (2017). Participatie en stedelijke ontwikkeling: de impact van sport, kunst en gemeenschappen. Utrecht: Hogeschool Utrecht, Kenniscentrum Sociale Innovatie.

Omschrijving