Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity and cognition in children (2015)

Auteur(s): Anneke van der Niet

Het belangrijkste doel van dit proefschrift was het bestuderen van de relaties tussen fysieke activiteit, fysieke fitheid, executieve functies en schoolvaardigheden bij basisschoolleerlingen, en uit te zoeken of kinderen verbeteringen laten zien op fysieke fitheid en executieve functies na het volgen van een beweegprogramma. Zowel kinderen uit het reguliere onderwijs als kinderen met spraak- en/of taalstoornissen uit het speciaal onderwijs deden mee. Taalvaardigheid speelt een belangrijke rol bij executieve functies, en is essentieel voor deelname aan spelactiviteiten met andere kinderen.

Er werd gestart met het onderzoeken of de relaties tussen fysieke fitheid, executieve functies en schoolvaardigheden aanwezig waren bij de kinderen in het reguliere onderwijs (Hoofdstuk 2). Daarnaast werd de mediërende rol van executieve functies in de relatie tussen fysieke fitheid en schoolvaardigheden bestudeerd. Vervolgens is in Hoofdstuk 3 de relatie tussen fysieke activiteit en executieve functies onderzocht bij kinderen in het reguliere onderwijs. Meer specifiek is gekeken naar de totale hoeveelheid fysieke activiteit van kinderen, de tijd in sedentair gedrag en de tijd in matig tot hoog intensieve fysieke activiteit en de afzonderlijke relatie van deze variabelen met het executief functioneren. In Hoofdstuk 4 is een vergelijking gemaakt tussen de fysieke activiteit en fysieke fitheid van kinderen in het reguliere onderwijs en kinderen met een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Tenslotte zijn in hoofdstuk vijf en zes de effecten bekeken van een fysieke activiteit interventie programma op de fysieke fitheid en het executief functioneren van kinderen in het reguliere onderwijs (Hoofdstuk 5) en kinderen met TOS (Hoofdstuk 6).

Literatuurverwijzing: Niet, A.G. van der (2015). Physical activity and cognition in children. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0079 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving