Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical activity and sedentary behaviour in the prevention of cardiovascular disease (2021)

Auteur(s): Esmee Bakker

Het doel van dit proefschrift was om:
1) te onderzoeken wat de dosis-respons relatie is tussen lichaamsbeweging en gezondheid voor de primaire en secondaire preventie van hart- en vaatziekten;
2) te exploreren wat de prevalentie van zitgedrag is bij gezonde individuen en personen met hart- en vaatziekten.

Literatuurverwijzing: Bakker, E. (2021). Physical activity and sedentary behaviour in the prevention of cardiovascular disease. Nijmegen:

Omschrijving