Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical education (2020)

a gold mine for the development of future successful athletes?

Auteur(s): Sebastiaan Platvoet

Om de sportieve ontwikkeling van alle kinderen te verbeteren is een beter begrip wenselijk van de capaciteiten van kinderen onder de tien jaar die mogelijk succesvol kunnen worden in de sport. Opmerkelijk is dat in de literatuur slechts beperkte aandacht voor deze doelgroep is en hierover weinig publicaties zijn in tijdschriften die willen publiceren over excellentie en onderwijs.

Dit proefschrift richt zich op vier hoofdvragen:

  1. Wat zijn volgens de opvattingen van docenten bewegingsonderwijs de capaciteiten van kinderen onder de tien die succesvol kunnen worden in de sport?
  2. Hoe kunnen deze capaciteiten worden beoordeeld in praktijk omgevingen?
  3. Worden de huidige geselecteerde kinderen gekenmerkt door deze capaciteiten die zijn geïdentificeerd door docenten bewegingsonderwijs en/ of door sport specifieke prestatievaardigheden?
  4. Wat zijn de resultaten van interventieprogramma’s om deze capaciteiten bij kinderen van 6-10 jaar te ontwikkelen?
Literatuurverwijzing: Platvoet, S. (2020). Physical education: a gold mine for the development of future successful athletes?. Sebastiaan Platvoet.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut ONDE-0087 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving