Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer (2016)

the psychological perspective

Voor zover bekend, is de effectiviteit van een gecombineerde fysieke en psychosociale interventie bij kinderen met kanker nog niet eerder onderzocht. Vandaar dat de Quality of Life in Motion (QLIM)-studie is opgestart met het doel om de effectiviteit en haalbaarheid van een gecombineerde fysieke en psychosociale interventie voor kinderen met kanker (8-18 jaar), tijdens of in het eerste jaar na einde van de behandeling, te onderzoeken. De hypothese was dat als het fysieke niveau van functioneren zou verbeteren, dit een positief effect zou hebben op het psychosociaal functioneren van de kinderen. En omgekeerd, dat verbetering in het psychosociaal functioneren de motivatie en bereidheid om fysiek te trainen zou vergroten. Door het aanbieden van een gecombineerde fysieke en psychosociale interventie wilden de onderzoekers de kwaliteit van leven van de kinderen verbeteren. Dit proefschrift rapporteert over de resultaten van dit onderzoek.

Literatuurverwijzing: Dijk-Lokkart, E.M. van (2016). Physical exercise and psychosocial intervention in children with cancer: the psychological perspective. Amsterdam: Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving