Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Planningsinstrument zwembaden (2020)

instrumentarium voor behoeftebepaling aan overdekt zwemwater binnen gemeenten en regio’s

Het Mulier Instituut heeft in samenwerking met het werkveld een openbaar toegankelijk planningsinstrument ontwikkeld voor het bepalen van de behoefte aan overdekt zwemwater. Dit planningsinstrument maakt gebruik van planologische, empirische, technische en beleidsmatige normen en onderscheidt vijf typen zwemactiviteiten bij het bepalen van de behoefte. Het planningsinstrument is een makkelijk te gebruiken hulpmiddel om vraag en aanbod van overdekt zwemwater, nu en in de toekomst, beter in beeld te brengen.

In het instrument wordt de behoefte aan zwemwater gespecificeerd voor vijf activiteiten: leren zwemmen, zwemsport, banenzwemmen, doelgroepenzwemmen en pretzwemmen. Voor deze activiteiten wordt op basis van openbaar toegankelijk en uitlegbare kengetallen berekend wat de verwachte vraag naar zwemwater is. Hiervoor wordt onder andere gebruikgemaakt van bevolkings- en deelnamecijfers, zwemdiplomabezit, verenigingslidmaatschap en frequentie van zwemactiviteiten. Daarnaast wordt per zwemactiviteit inzicht geboden in het daarvoor aanwezige geschikte zwemwater.

Literatuurverwijzing: Floor, C., Wezenberg-Hoenderkamp, K., & Hoekman, R.H.A. (2020). Planningsinstrument zwembaden: instrumentarium voor behoeftebepaling aan overdekt zwemwater binnen gemeenten en regio’s. Utrecht: Mulier Instituut.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut RUIM-TB-0022 Beschikbaar
Mulier instituut BIEB-690 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving