Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Predicting falls (2014)

amount and quality of daily-life gait as risk factors

De doelstelling van dit promotieonderzoek was het ontwikkelen van een methode om valkans te voorspellen op basis van rompbewegingen in het dagelijks leven. Vallen is één van de meest belangrijke oorzaken van letsel bij ouderen. Een derde van de ouderen valt minstens een keer per jaar en jaarlijks melden zich ongeveer 84.000 ouderen op de spoedeisende hulp met een letsel als gevolg van een val. De directe medische kosten van deze valletsels zijn jaarlijks 820 miljoen euro. Een groot deel van alle vallen kan worden voorkomen door beweeg- en valpreventieprogramma’s. Meestal beginnen ouderen pas met zo’n programma wanneer ze door (herhaaldelijk) vallen een letsel hebben opgelopen of wanneer ze bang zijn geworden om te vallen. Huidige methodes om de valkans te voorspellen zijn niet goed genoeg om ouderen met een hoge valkans vroegtijdig te herkennen. Wanneer dit wel lukt kan valpreventie eerder plaatsvinden en kunnen leed en kosten bespaard worden.

Literatuurverwijzing: Schooten, K.S. van (2014). Predicting falls: amount and quality of daily-life gait as risk factors. Kimberly S. van Schooten.

Omschrijving