Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Preparing the future (2012)

affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe, success stories

Organisatie(s): CECODHAS Housing Europe

In deze publicatie worden 19 mooie voorbeelden getoond rond het thema van het EU jaar ‘Active Ageing’. Uit de verschillende voorbeelden komt duidelijk naar voren dat financiële middelen essentieel zijn om projecten te laten slagen, maar dat het zeker van belang is dat mensen enthousiast raken en betrokken worden bij de projecten. Zonder commitment slaagt geen enkel project. De diverse projecten geven een veelkleurig beeld van wat er in Europa gebeurt op het terrein van seniorenhuisvesting. De projecten zijn ingedeeld in vijf thema’s: meergeneratiewonen, inter- en intragenerationele solidariteit, technologische vernieuwingen, vergrijzing in het groen, actief ouder worden.

Literatuurverwijzing: CECODHAS Housing Europe (2012). Preparing the future: affordable housing and the challenge of an ageing population in Europe, success stories. Brussels: CECODHAS Housing Europe.

Omschrijving