Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Preventie bij overgewicht en obesitas (2009)

de gecombineerde leefstijlinterventie

In dit rapport beschrijven en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. We geven verder aan voor welke hoogrisicogroepen deze interventie geschikt is en beschrijven de consequenties voor regelgeving, zorgpraktijk en zorgpolissen van een brede introductie van deze interventie.

De gecombineerde leefstijlinterventie bestaat uit drie componenten: advisering over en begeleiding bij dieet, beweging en gedragsverandering. Deze interventie wordt als het belangrijkste wapen gezien om aandoeningen te bestrijden die samenhangen met overgewicht en obesitas.

De opbouw van dit rapport is als volgt. In het vervolg van dit hoofdstuk belichten we de aandoeningen overgewicht en obesitas van verschillende kanten: epidemiologische gegevens, classificatie van het overgewicht, de gezondheidsrisico’s en de beschikbare interventies. In hoofdstuk 2 beschrijven we en duiden we de gecombineerde leefstijlinterventie. Hoofdstuk 3 gaat in op overgewicht en obesitas én de preventie hiervan. In dit hoofdstuk komt ook het hoog-risicobegrip aan de orde. In hoofdstuk 4 gaan we in op de consequenties van de duiding voor de regelgeving en de praktijk van de zorg en de zorgverzekering.

Literatuurverwijzing: Meer, F.M. van der, Ligtenberg, G., & Staal, P.C. (2009). Preventie bij overgewicht en obesitas: de gecombineerde leefstijlinterventie. Diemen: College voor zorgverzekeringen (CVZ).

Omschrijving